menuordersearch
shop.darolelam.ir

درسنامه نقد جریان‌های تکفیری , وزیری ,

موجود
درسنامه نقد جریان‌های تکفیری
telegram
 طرح جلد
 طرح جلد
...
درسنامه نقد جریان‌های تکفیری
(1)
(0)
وزیری
رنگ و مدل کالا
وزیری
تعداد
+
_
عدد
قیمت کالا
54,000 تومان
شناسنامه کتاب
 • عنوان    درسنامه نقد جریان‌های تکفیری
 • به کوشش    جمعی از پژوهشگران موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت^
 • به سفارش    دبیرخانه کنگره جهانی مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری
 • نوبت چاپ    اول / 1398
 • ناشر    دارالاعلام لمدرسة اهل‌البیت^
 • صفحه‌‌آرا    علی عبادی‌فرد
 • طراح جلد    محمد مهدی اسعدی
 • تیراژ    1000 نسخه
 • چاپ و صحافی    احسان
 • قیمت    540000 ریال
فهرست مطالب
 • مقدمه    15
 • درس اول: مفهوم تکفیر    19
 • اسلام در لغت و اصطلاح    19
 • اسلام در آیات و روایات    20
 • اسباب ورود به اسلام    23
 • ایمان در لغت و اصطلاح    25
 • ایمان و اقرار زبانی    26
 • ایمان و عمل    27
 • کفر در لغت و اصطلاح    29
 • کفر در قرآن    30
 • تکفیر در لغت و اصطلاح    31
 • تکفیر در آیات و روایات    32
 • موانع تکفیر    34
 • درس دوم: اقسام کفر    39
 • کفر در برابر اسلام    39
 • 1. کفر مطلق    41
 • الف) نادیده گرفته شدن قید «ضروری» در نواقض‌‌الاسلام    42
 • ب) توجه‌نداشتن به فعل مکلّف برای تعین نواقض‌اسلام    44
 • ج) تفسیر به رأی در مفاهیم مرتبط    46
 • د) ظاهر‌‌گرایی    47
 • ﻫ) قرار دادن نواقض ایمان در نواقض‌اسلام    53
 • 2. کفر معیّن    57
 • رفع موانع تکفیر، شرط تکفیر معین    57
 • مانع اول: عدم ابلاغ    58
 • مانع دوم: جهل    61
 • مانع سوم: تأویل    63
 • کفر در برابر ایمان    66
 • 1. کفران نعمت    66
 • 2. ترک اوامر و نواهی خدا    67
 • 3. برائت و بیزاری    68
 • درس سوم: منشأ؛ علل افراطی‌گری (شیعی، سنی)؛ آسیب‌ها و راه درمان    75
 • منشأ و علل افراطی‌گری (شیعی، سنی)    76
 • 1. جهل    76
 • 2. جمود و تعصب و جزم اندیشی (دُگماتیسم)    76
 • 3. هوای نفس    76
 • 4. عقل‌ستیزی و سطحی‌نگری،‌ قشری‌گری    77
 • آسیب‌های اجتماعی افراط‌گرایی در جهان اسلام    77
 • 1. تکفیر    77
 • 2. از بین رفتن شوکت و عظمت اسلامی    78
 • 3. گسترش اختلافات قومی ـ مذهبی    79
 • 4. زمینه‌ساز اهانت به مقدسات دینی    79
 • 5. اسلام‌‌هراسی    79
 • 6. سست شدن اعتقادات دینی مردم    80
 • 7. گسترش مکاتب ضد دینی    80
 • 8. غلوّ    81
 • آسیب‌های فردی افراط‌گرایی در جهان اسلام    81
 • راه درمان و برون‌رفت از آثار افراط‌گرایی    82
 • 1. تقوا و تزکیه نفس و پیروی نکردن از هوای نفس    82
 • 2. الگو‌گیری از اخلاق نبوی|    82
 • 3. علم‌آموزی    83
 • 4. تعقل و تدبر و و دوری از قشری‌گری    83
 • 5. تبیین صحیح تقیه    84
 • 6. شناخت شیعه و اهل‌سنت از یکدیگر    84
 • 7. تحریک نکردن جامعه اسلامی    85
 • الف) توهین    85
 • ب) تکفیر    86
 • 8. دامن نزدن به مسائل اختلافی در سطح جامعه    86
 • 9. نقد عالمانه و به دور از اتهام‌‌زنی    87
 • 10. مدیریت اختلافات بین مذاهب    88
 • 11. بصیرت و دشمن‌‌شناسی    88
 • 12. اصل شدن گفت‌وگو به جای مناظره    89
 • 13. فعالیت‌های تشکیلاتی و نه فردی    89
 • 14. تقویت وحدت و برادری    90
 • دلایل ضرورت وحدت    90
 • 1. عقل    91
 • 2. سیره وحدتی پیامبر و اهل‌بیت    92
 • انواع وحدت    95
 • برداشت‌های غلط از مسئله وحدت اسلامی    95
 • معنای صحیح وحدت اسلامی    96
 • موانع وحدت    97
 • محورهای وحدت    98
 • مسئله اُخوّت و برادری    99
 • آثار وحدت    101
 • درس چهارم: ابن‌‌تیمیه و توسعه مفاهیم تکفیری    105
 • معرفی ابن‌‌تیمیه    105
 • توسعه مفاهیم تکفیر    107
 • 1. مفهوم عبادت    107
 • 2. تقسیمات توحید    110
 • 3. اسما و صفات    113
 • 4. تکفیر مخالف اجماع    114
 • 5. تکفیر تارک‌الصلاة    115
 • 6. تکفیر شیعیان    116
 • 7. تکفیر مقلدین مذاهب اربعه    116
 • 8. تکفیر جهمیه    117
 • 9. تکفیر فلاسفه و متکلمین و صوفیه    117
 • 10. واسطه قراردادن بین خدا    117
 • 11. انکار توسل به اطاعت خدا    118
 • 12. درخواست از میت    118
 • 13. تکفیر کسانی که درباره صحابه دیدگاه‌های منفی دارند    118
 • توسعه مصادیق تکفیر معین    118
 • درس پنجم: تاریخ وهابیت    123
 • ادوار تاریخی و جنایات هر دوره وهابیت    124
 • الف) دوره اول حکومت آل‌سعود    124
 • 1. حمله به ریاض    127
 • 2. حمله به کربلا    127
 • 3. حمله به طائف    128
 • 4. حمله به مدینه و تخریب قبور ائمه بقیع^    128
 • ب) دوره دوم حکومت آل‌سعود    128
 • ج) دوره سوم حاکمیت آل‌سعود و گسترش وهابیت    129
 • 1.‌ جنگ تربه    130
 • 2. فتح مکه و تخریب ضریح‌ها و مقبره‌های قبرستان مکه    131
 • 3. حمله به طائف    131
 • 4. تخریب بقیع    131
 • 5.کشتار حاجیان    132
 • 6. تخریب مساجد و اماکن مقدس    132
 • جریان‌‌های درون وهابیت    132
 • 1. جریان اخوان‌التوحید    133
 • تقابل اخوان با عبدالعزیز    134
 • 2. جریان جامیة یا عالمان درباری    135
 • 3. جریان قطبیه    136
 • 4. جریان سروریه    137
 • 5. البانیه یا اهل حدیث جدید    139
 • وهابیت از منظر علمای بزرگ اهل سنت    140
 • سخنان علمای اهل‌سنت درباره وهابیت    140
 • کتاب‌های علمای اهل‌سنت در رد وهابیت    142
 • درس ششم: مبانی وهابیت    149
 • توحید و شرک    149
 • 1. عبادت غیر الله دلیل اصلی شرک    153
 • 2. ولایت تکوینی دومین دلیل بر شرک    157
 • 3. ولایت تکوینی در قرآن‌کریم    159
 • 4. قرآن‌کریم و ادعای شرک بودن استغاثه    161
 • الف) درخواست حضرت سلیمان برای آوردن تخت ملکه سبأ    162
 • ب) درخواست آب از حضرت موسی    162
 • ج) درخواست حضرت موسی از حضرت خضر‘    163
 • 5. ارتباط ولایت تکوینی با موضوع استغاثه    164
 • سماع اموات    165
 • 1. سماع اموات و قرآن‌کریم    166
 • الف) خطاب حضرت صالح× به قوم خود بعد از هلاکت    166
 • ب) خطاب حضرت شعیب× به قوم خود بعد از هلاکت    167
 • 2. سنت و مسئله سماع موتی    168
 • جریان قلیب بدر    168
 • 3. دلیل مخالفین بر عدم سماع    169
 • ایمان و کفر    170
 • 1. مفهوم ایمان    170
 • 2. اقسام ایمان    171
 • 3. ارتباط عمل با ایمان    172
 • 4. موضع نزاع    173
 • درس هفتم: سپاه صحابه و لشکر جهنگوی    181
 • پاکستان و درگیری‌های مذهبی    181
 • تشکیل سپاه صحابه    182
 • آراء و افکار سپاه صحابه    183
 • الف) تکفیر شیعه    185
 • ادله سپاه صحابه در تکفير شيعه‏    185
 • 1. کافر دانستن صحابه‏    186
 • 2. ختم نبوت    187
 • 3. تحريف قرآن    188
 • ب) تشکیل خلافت و مقابله با جمهوری اسلامی ایران    189
 • رهبران سپاه صحابه    190
 • حامیان سپاه صحابه    192
 • حمایت دولت پاکستان    192
 • حمایت برخی از کشورهای خلیج و غربی    194
 • جنایات سپاه صحابه    194
 • ارتباط با گروه‌های افراطی و تکفیری    196
 • لشگر جهنگوی    197
 • درس هشتم: طالبان    205
 • زمینه‌های تشکیل طالبان    205
 • 1. تأسیس مدارس علمی با اندیشه متعصب دینی    206
 • 2. سیاست دولت پاکستان    207
 • 3. حمایت‌های عربستان از طالبان    208
 • 4. حمایت سیاسی آمریکا از تشکیل طالبان    208
 • تأسیس «تحریک اسلامی طالبان»    209
 • امارت اسلامی افغانستان    210
 • ارتباط با القاعده و فتح کابل    210
 • به رسمیت شناختن طالبان    212
 • بستن معاهدات نفتی    212
 • فتح شمال افغانستان    213
 • فتح بامیان    216
 • ماجرای سقوط امارت طالبان    218
 • شاخصه‌‌های فکری و عملی طالبان    219
 • درس نهم: ریشه‌‌های فکری سلفیه جهادی    225
 • ظهور جریان‌‌های تکفیری ـ جهادی    226
 • الف) مصر و اخوان المسلمین    226
 • 1. حزب التحریر    228
 • 2. شباب محمد    230
 • 3. التکفیر و الهجره    232
 • 4. جماعت الجهاد اسلامی    234
 • 5. صدور تفکر افراطی به افغانستان    236
 • ب) وهابیت و القاعده    237
 • 1. اخوان التوحید    237
 • 2. جماعت السلفیه المحتسبه    238
 • 3. ابومحمد مقدسی    240
 • درس دهم: القاعده    245
 • تاریخچه القاعده    246
 • 1. سفر به سودان    249
 • 2. بازگشت به افغانستان    250
 • 3. اعلام رسمی تشکیل القاعده    250
 • افکار و عقاید القاعده    251
 • 1. توحید    254
 • 2. توحید سیاسی    254
 • 3. جهاد    256
 • 4. دشمن دور و دشمن نزدیک    257
 • چهره‌‌های مطرح    258
 • جنایات القاعده    260
 • القاعده در حال حاضر    262
 • درس یازدهم: داعش    269
 • پیدایش    269
 • تشکیلات داعش    273
 • چهره‌‌های مطرح    274
 • 1. ابومصعب الزرقاوی    274
 • 2. ابوبکر البغدادی    276
 • افکار و عقاید    277
 • 1. خلافت    278
 • 2. تکفير    278
 • 3. جهاد    279
 • 4. جاهلیت    280
 • 5. هجرت    281
 • 6. دارالحرب و دارالاسلام    281
 • 7. طاغوت    281
 • 8. ولاء و براء    282
 • قوانین داعش    283
 • داعش و شیعیان    287
 • منابع مالی    289
 • داعش و رسانه    290
 • جنایات    291
 • وضعیت حال حاضر    292
 • درس دوازدهم: طاغوت    297
 • مفهوم‌‌شناسی طاغوت    298
 • طاغوت از منظر سلفیه    299
 • اولیای طاغوت    300
 • نقد و بررسی دیدگاه سلفیه تکفیری در باب اولیای طاغوت    301
 • 1. حاکم طاغوت    303
 • 2. انصار طاغوت    304
 • 3. تکفیر طاغوت    306
 • نکته اول: رابطه طاغوت و کفر    307
 • نکته دوم: معنای «یکفر بالطاغوت»    308
 • نکته سوم: ارتباط بین کفر به طاغوت و ایمان به خدا    309
 • 4. اجتناب از طاغوت    310
 • 5. تحاکم به طاغوت    312
 • درس سیزدهم: حکم بغیر ما انزل الله    321
 • شأن نزول آیه حاکمیت    322
 • تفسیر سلفی‌های تکفیری از آیه حاکمیت    323
 • 1. کفر اکبر بودن آیه مبارکه    323
 • 2. متعلق تکفیر «ترک بما انزل الله»    329
 • درس چهاردهم: دارالاسلام و دارالکفر    335
 • مفهوم دارالاسلام و دارالکفر    335
 • معیارهای شناخت دارالسلام و دارالکفر    336
 • 1. وجود شعائر اسلامی    336
 • 2. نفوذ و جریان داشتن احکام اسلام    337
 • 3. غلبه و اکثریت داشتن مسلمین    337
 • مصادیق دارالاسلام و دارالکفر    338
 • احکام و آثار مترتب بر دارالاسلام و دارالکفر    338
 • 1. آثار دارالاسلام    338
 • 2. آثار دارالکفر    339
 • تبدیل دار‌‌الاسلام به دارالکفر    340
 • نظریه تکفیری‌ها درباره دارالسلام و دارالکفر    341
 • نقد نظریه تکفیری‌ها    342
 • درس پانزدهم: جهاد    351
 • معنای لغوی جهاد    351
 • معنای اصطلاحی جهاد    352
 • 1. قرآن    352
 • 2. فقها و علما    353
 • 3. سلفیان تکفیری    353
 • رابطه جهاد و قتال در قرآن    354
 • معیار قتال در قرآن    355
 • دشمن‌‌شناسی قرآن کریم    356
 • 1. جهاد علیه مشرکان متجاوز    356
 • 2. جهاد علیه کفار و مشرکان پیمان شکن و مانع نشر دین    358
 • الف) آیه 5 سوره توبه    358
 • یکم: ادعای وجوب جهاد علیه همه مشرکان    358
 • دوم: ادعای نسخ    360
 • ب) آیه 36 سوره توبه    361
 • ج) آیه 29 سوره توبه    362
 • قرآن و ارائه راه‌‌های جایگزین قتال    363
 • درس شانزدهم: راه‌کارهای مصونیت جوامع اسلامی از اندیشه تکفیر    369
 • حکم به ظاهر افراد    369
 • الف) روایات درباره حکم به ظاهر افراد    370
 • ب) علماى اهل‌سنت و حکم به ظاهر    372
 • 1. ابومسلم اصفهانى (متوفى 322ق)    372
 • 2. ابن‌ابى‌حاتم رازى (متوفى 327ق)    373
 • 3. طبرانى (متوفى 360ق)    373
 • 4. ابن‌حجر عسقلانى (متوفى 852ق)    373
 • 5. آلوسى بغدادى (متوفى 1270ق)    373
 • حسن ظنّ به ديگرى و دوری از هوای نفس    374
 • گفت‌و‌گو در مسائل اختلافى    375
 • پرهيز از کلمات حساسيت‏زا و نفرت‏انگيز    376
 • پرهيز از ناسزا ‌گفتن به مقدسات طرف مقابل    376
 • رعايت اخلاق اسلامى، محبت، ملاقات و گفت‌و‌گو با يکديگر    377
 • آگاهی از اصطلاحات يکديگر و يکى شدن اصطلاحات    378
 • پرداختن به مسائل مهم جهان اسلام    379
 • همکارى در مسائل اتفاقى    379
 • عدم تعصب در رأی    381
 • محور قرارندادن اشخاص    381
 • فهم ظاهری از دين    382
 • پيروی از متشابهات    383
 • جهل، نداشتن علم کافی و برداشت‌‌های شخصی    383
راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . پرسش های متداول گاهی به دلایل مختلف مانند عدم عرضه رسمی و گسترده محصول در ایران، وضعیت برخی از کالاها در وب سایت به "ناموجود" تغییر پیدا می‏‌کند و اعلام زمان دقیق عرضه دوباره آنها ممکن نیست مجوز ها کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.